Družina na cvetočem polju, Ljubljana

Družina na cvetočem polju, Ljubljana